فروش صفحه ستون

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خورده2,500
هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده2,500
هر کیلو ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده2,500
هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خورده2,500
هر کیلو ورق 20اکسین / کاویانبرش خورده2,450
هر کیلو ورق 25اکسین / کاویانبرش خورده2,450