فروش میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشانهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو میلگرد 6.5کلاف2,480
هر کیلو میلگرد 8قزوینشاخه62,280
هر کیلو میلگرد 10 و 12قزوین12 متری2,150
هر کیلو میلگرد 10آرين12 متری2,180
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن/ نیشابور12 متری152,140
هر کیلو میلگرد 14ميانه12 متری152,150
هر کیلو میلگرد 14تا 25هيربد12 متری2,130
هر کیلو میلگرد 14تا 25 پرشين /فايكو12 متری152,130
هر کیلو میلگرد 16تا 25 نیشابور12 متری2140
هر کیلو میلگرد 16تا 25 ميانه 12 متری2,150