فروش نبشی

نوع و سایزتولید کنندهشانهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3شكفته6 متری92200
هر کیلو نبشی 4شكفته /نستا6 متری152,200
هر کیلو نبشی 5شكفته6 متری222,200
هر کیلو نبشی 6شكفته6 متری322,200
هر کیلو نبشی 8آرين6 متری582,250
هر کیلو نبشی 10آرين6 متری902,250
هر کیلو نبشی 12آرين6 متری1302,250