فروش صفحه ستون

نوع و سایزتولید کنندهشاخهقیمت (تومان)آخرین بروز رسانی
هر کیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خوردهتماس: 663167661398/12/28
هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خوردهتماس: 663167661398/12/28
هر کیلو ورق 12فولاد مبارکهبرش خوردهتماس: 663167661398/12/28
هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خوردهتماس: 663167661398/12/28
هر کیلو ورق 20اکسین / کاویانبرش خوردهتماس: 663167661398/12/28
هر کیلو ورق 25اکسین / کاویانبرش خوردهتماس: 663167661398/12/28