فروش نبشی

فروش نبشی و قیمت نبشی را از کارشناسان میثاق بخواهید. کارشناسان میثاق با رصد همیشگی بازار آمادگی دارند تا بهترین قیمت های نبش را هر روزه استخراج و در اختیار متقاضیان قیمت نبشی قرار دهند. لذا قیمتهای فروش نبشی توس کارشناسان ما بسیار دقیق بوده و همواره پایین ترین قیمت های فروش نبشی را در جئوال قیمتی خود ثبت میکنیم. برای اطلاع از آخرین قیمت های آهن آلات و مشتقات میتوانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. ما افتخار داریم از بهترین کارشناسان خبره صنعت آهن برای بروز آوری اطلاعات و قیمت های سایت خود استفاده کنیم.لذا در صورت درخواست مشاوره میتوانید با شماره تلفن های ما که در بخش تماس با ما درج شده است با ما تماس حاصل کنید.

نوع و سایزتولید کنندهشانهوزنقیمت (تومان)آخرين بروزرساني
نبشی 3 اسبیرال اسبیرال6 متریطبق جدول 71001399/02/14
نبشی 3 اسبیرال سبک اسبیرال6 متریطبق جدول 71001399/02/14
نبشی 3 شکفتهشکفته مشهد6 متریطبق جدول 67001399/02/14
نبشی 3 ظهوریان ظهوریان مشهد6 متریطبق جدول 67501399/02/14
نبشی 3 سبهر سبهر 6 متریطبق جدول 66201399/02/14
نبشی 4 اسبیرالاسبیرال6 متریطبق جدول 71201399/02/14
نبشی 4 شکفته شکفته مشهد6 متریطبق جدول 67201399/02/14
نبشی 4 دمیر دمیر 6 متریطبق جدول 66201399/02/14
نبشی 4 نستا نستا 6 متریطبق جدول 66201399/02/14
نبشی 4 ابهر ابهر زنجان6 متریطبق جدول 64501399/02/14
نبشی 5 گوشت 4 ماهانماهان6 متریطبق جدول 64501399/02/14
نبشی 5 شکفته شکفته مشهد 6 متریطبق جدول 67201399/02/14
نبشی 5 گوشت 3 ظهوریان ظهوریان مشهد6 متریطبق جدول 67501399/02/14
نبشی 5 گوشت 5 ظهوریان ظهوریان مشهد6 متریطبق جدول 65201399/02/14
نبشی 6 یاوران یاوران زنجان 6 متریطبق جدول 65201399/02/14
نبشی 6 شکفته شکفته مشهد 6 متریطبق جدول 67201399/02/14
نبشی 7 گوشت 6 آریان فولادآریان فولاد 6 متریطبق جدول 67201399/02/14
نبشی 7 آریان فولادآریان فولاد6 متریطبق جدول 68201399/02/14
نبشی 8 المهدی اصفهان المهدی اصفهان6 متریطبق جدول 66201399/02/14
نبشی 8 گوشت 7 شکفتهشکفته مشهد 6 متریطبق جدول 67201399/02/14
نبشی 8 مگا استیل مگا استیل 6 متریطبق جدول 65201399/02/14
نبشی 8 آریان فولادآریان فولاد6 متریطبق جدول 67201399/02/14
نبشی 10 فابریک اشتهارد فابریک اشتهارد6 متریطبق جدول 65201399/02/14
نبشی 10 آریان آریان 6 متریطبق جدول 67201399/02/14
نبشی 12 مگا استیل مگا استیل 6 متریطبق جدول 65201399/02/14
نبشی 12 آریان فولادآریان فولاد6 متریطبق جدول 67201399/02/14