قیمت پشم شیشه

قیمت پشم شیشه به سه مورد بستگی دارد:
۱٫نوع روکش
۲٫کیفیت پشم شیشه(کارخانه تولیدی)
۳٫ ضخامت
۴٫دانسیته یا تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب