اخبار روز قیمت فولاد

فروش آهن

به دنبال کاهش قیمت دلار در دو روز گذشته، قیمت فولاد کاهش یافته است.