ورق های شیروانی

ورق های شیروانی در ابعاد و کیفیت های مختلفی در بازار عرضه می شوند.
از عوامل مهم در خرید ورق های شیروانی ضخامت ورق و کارخانه سازنده آن بوده که بر روی قیمت ورق های شیروانی و کیفت آن تاثیر می گذارد.
این ورق ها در ابعاد و رنگ های متفاوتی در فروشگاه آهن میثاق عرضه می شوند.
از جمله ورق های موجود در مجموعه آهن میثاق می توان به ورق های سینوسی، ذوزنقه ای و طرح سفال اشاره کرد.
فروش ورق شیروانی در بازار در دو نوع بدون رنگ گالوانیزه و رنگی گالوانیزه صورت می گیرد.
این ورق ها ازنظر رنگ و فرمینگ در انواع مختلف ساخته می شوند.
فرمینگ های ورق شیروانی در انواع مختلفی وجود دارند که در ادامه توضیح داده می شود:

ورق شیروانی طرح سفال (پالرمو و ژنوا)
ورق شیروانی کرکره سینوسی
ورق شیروانی ذوزنقه
ورق شیروانی شادولین