فروش توری و مش

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت فروش توری مش با ما تماس بگیرید.

توری و مش میلگرد ۶ تا ۸

محصولبارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه (۱۰*۱۰) شادآباد۱۲۶۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه (۱۵*۱۵) شادآباد۱۲۶۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه (۲۰*۲۰) شادآباد۱۲۶۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه (۲۵*۲۵) شادآباد۱۲۶۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه (۳۰*۳۰) شادآباد۱۲۶۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه (۱۰*۱۰) شادآباد۱۲۵۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه (۱۵*۱۵) شادآباد۱۲۵۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه (۲۰*۲۰) شادآباد۱۲۵۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه (۲۵*۲۵) شادآباد۱۲۵۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه (۳۰*۳۰) شادآباد۱۲۵۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵

توری و مش میلگرد ۱۰ تا ۱۲

محصولبارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه (۱۰*۱۰) شادآباد۱۱۱۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه (۱۵*۱۵) شادآباد۱۱۱۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه (۲۰*۲۰) شادآباد۱۱۱۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه (۲۵*۲۵) شادآباد۱۱۱۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه (۳۰*۳۰) شادآباد۱۱۱۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه (۱۰*۱۰) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه (۱۵*۱۵) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه (۲۰*۲۰) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه (۲۵*۲۵) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه (۳۰*۳۰) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۱۰*۱۰) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۱۵*۱۵) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۲۰*۲۰) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۲۵*۲۵) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۳۰*۳۰) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵

توری و مش میلگرد ۱۴

محصولبارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۱۰*۱۰) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۱۵*۱۵) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۲۰*۲۰) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۲۵*۲۵) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه (۳۰*۳۰) شادآباد۱۴۰۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۰۹/۰۵

توری مش

توری مش یا شبکه میلگردی از روی هم قرار دادن میلگردهای نمره ۶ و ۸ به صورت موازی و عمود بر یکیدگر ساخته می شوند. این شبکه میلگردی توسط جوش محکم شده که در پروژه های ساختمانی کاربرد فراوانی دارند. از جمله کاربردهای توری مش می توان به استفاده در بتن ها اشاره کرد. از آنجایی که مقاومت کششی بتن ها پایین می باشد هرکجا که در پروژه های عمرانی نیاز به افزایش نیروی کششی بتن باشد از مش ها استفاده می شود. برخی از کاربردهای توری مش به صورت زیر می باشند.

  • کف ها و سقف های بتنی کامپوزیتی
  • استحکام سازی دیوارهای خاکی با مش و بتن پاشی
  • استفاده در کانال های آب در دیواره ها و کف کانال بتنی
  • استفاده در دیوارهای تونل ها
  • در ساخت کف پی ها در پروژه ها
  • در صنایع کشاورزی و غیره

در شرکت تجارت آهن آلات میثاق فروش توری مش با میلگردهای ساده و آجدار و سایزهای متفاوت ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ به مشتریال عرضه می شود.

توری مش دارای مزایای زیادی بوده که تعدادی از آن ها به صورت زیر می باشند.

  • مش هایی که با میلگرد آجدار ساخته شده اند اصطکاک بالایی در بتن ایجاد کرده و در مواقع بارهای بزرگ کششی در بتن مقاوت خوبی نشان می دهند.
  • کاهش زمان اجرا و سهولت استفاده در پروژه ها
  • پاره نشدن توری ها هنگام و بعداز اجرا
  • منظم بودن شبکه توری و افزایش مقاومت آن ها

گالری