فروش میلگرد

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت فروش میلگرد با ما تماس بگیرید.

میلگرد آجدار

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد۶.۵ حرارتیA3شادآبادتماس ۱۱۳۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۸ سپهر ایرانیان A3۶ کیلو شادآبادتماس ۱۱۰۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۸ قزوینA3۶ کیلو شادآبادتماس ۱۱۰۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۰ آریان فولادA2۸ کیلو شادآبادتماس ۱۰۳۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۰خرمدشتA2۸ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۰قزوینA2۸ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۲ آریان فولادA2۱۱ کیلو شادآبادتماس ۱۰۳۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۲ قزوینA2۱۱ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۴ امیر کبیرA3۱۵ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۴ هیربدA3۱۵ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۴ آریان فولادA3۱۵ کیلو شادآبادتماس ۱۰۳۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۴پرشین فولادA3۱۵ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۴فایکوA3۱۵ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۵۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۴ زاگرسA3۱۵ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۴ میانهA3۱۵ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۵۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۴ نیشابور A3۱۵ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۵۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۶ امیر کبیر A3۱۹ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۶پرشین فولاد A3۱۹ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۶آریان فولاد A3۱۹ کیلو شادآبادتماس تماس فوری۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۶زاگرسA3۱۹ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۶میانهA3۱۹ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۵۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد۱۶ نیشابورA3۱۹ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۵۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۸ آریان فولادA3۲۴ کیلو شادآبادتماس تماس فوری۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۸امیر کبیرA3۲۴ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد۱۸ پرشین فولادA3۲۴ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۸ زاگرسA3۲۴ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۸ میانهA3۲۴ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۵۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۱۸ نیشابورA3۲۴ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۵۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۰ امیرکبیرA3۳۰ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۰ آریان فولادA3۳۰ کیلو شادآبادتماس تماس فوری۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۰ پرشین فولادA3۳۰ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۰ پرشین فولادA3۳۰ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۰ زاگرسA3۳۰ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۰ میانهA3۳۰ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۵۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۰ نیشابورA3۳۰ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۵۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۲ امیر کبیرA3۳۶ کیلو شادآبادتماس ۱۰۱۷۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۲ آریان فولادA3۳۶ کیلو شادآبادتماس تماس فوری۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۲ پرشین فولادA3۳۶ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۲ هیربدA3۳۶ کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۲ میانهA3۳۶ کیلو شادآبادتماس ۱۰۳۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۲ نیشابورA3۳۶ کیلو شادآبادتماس ۱۰۳۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۵ فایکوA3۴۷کیلو شادآبادتماس ۱۰۲۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۵ هیربدA3۴۷کیلو شادآبادتماس تماس فوری۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۵ میانهA3۴۷کیلو شادآبادتماس ۱۰۶۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴
میلگرد ۲۵ نیشابورA3۴۷کیلو شادآبادتماس ۱۰۷۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۴

میلگرد چیست ؟

میلگردها برای افزایش مقاومت کششی بتن به آن اضافه می شوند. از آنجایی که بتن مقاومت بالایی در برابر فشار زیاد دارد در اجرای پروژه های عمرانی کاربرد فراوانی پیدا کرده است. اما بتن در برابر نیروی کششی مقاومت کمی دارد. فرض کنید که یک ستون سنگی چه مقدار نیروی فشاری را می تواند تحمل کند اما هنگام خمش قسمتی از آن تحت کشش قرار گرفته و می شکند. برای افزایش نیروی کششی بتن به آن میلگرد اضافه می کنند که اضافه کردن میلگرد ها نیز خود یک مقاله جداگانه است. به صورت کلی میلگردها در دو نوع آجدار و بدون آج تولید می شوند.

انواع میلگرد

میلگرد آجدار : علت آجدار بودن این میلگردها ایجاد اصطحکاک بین بتن و میلگرد بوده تا هنگام به وجود آمدن کشش های زیاد در ستون یا تیر، میلگرد از درون بتن خارج نشود. مصرف میلگردهای آجدار در پی ساختمان، ستون ها، تیرها، دیوارهای برشی، دال بتنی، دیواره سدها و هرجایی که بتن تحت بار کششی قرار داشته باشد است.

میلگرد بدون آج : این میلگردها عمدتا به صورت کلاف بوده ولی به صورت شاخه ای هم به فروش می رسند. این نوع میلگرد بیشتر برای بستن قفسه آرماتورها استفاده می شود. برای ایجاد مقاومت بالاتر از نوع کلافی آن برای ستون های بزرگ و گرد پل ها استفاده می کنند. پل ها به علت وزن بسیار زیاد نیروی فشاری عظیمی به ستون ها وارد میکنند که اگر آماتورهای داخل ستون با میلگردهای کلافی به خوبی محکم نشوند امکان باز شدن ستون وجود دارد.

کارخانه های تامین کننده

یکی از مهمترین موارد در هنگام خرید میلگرد کیفیت آن بوده که َرکت ما با ۳۵ سال سابقه در فروش آهن آلات بهترین محصولات را عرضه می کند. شرکت تجارت آهن آلات میثاق محصولات خود را از کارخانه های زیر تهیه می کند.

 • سپهر ایرانیان
 • قزوین
 • آریان فولاد
 • خرمدشت
 • امیرکبیر
 • هیربد
 • پرشین فولاد
 • فایکو
 • زاگرس
 • میانه
 • نیشابور

شرکت تجارت آهن آلات میثاق تامین کننده تخصصی انواع میلگرد در ایران، در انواع ۶٫۵ – ۸ – ۱۰ – ۱۲ و ۱۴ برای اطلاع از قیمت انواع میلگرد ضمن مراجعه به سایت ما میتوانید با شماره تلفن های مندرج در سایت تماس بگیرید و از آخرین قیت ها در این حوزه اطلاع پیدا کنید. مجموعه خرید و فروش آهن آلات میثاق آمادگی دارد بهترین قیمت های موجود را به مشتریان خود پیشنهاد دهد. همچنین حمل و نقل کالا برای مشتریان تهرانی در صورت سفارش حجم مناسب رایگان و برای هموطنان شهرستانی با تخفیف ویژه صورت خواهد پذیرفت. میلگرد با قیمت های ویژه صرفا در آهن میثاق. با ما تماس بگیرید!

 

گالری