قیمت صفحه ستون

جهت اطلاع از قیمت صفحه ستون به علت نوسانات بازار با کارشناسان میثاق تماس بگیرید.

صفحه ستون در ضخامت و ابعاد متفاوت با توجه به درخواست مشتری بریده و به فروش می رسد.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

قیمت صفحه ستون

محصولمحل بارگیریواحدقیمت
صفحه ستون ورق ۸ میل ۱۰*۱۰انبار شاد آبادکیلوگرم۳۱,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۰ میل ۱۰*۱۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۲ میل ۱۰*۱۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۵ میل ۱۰*۱۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۲۵ میل ۱۰*۱۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۲۰ میل ۱۰*۱۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۸ میل ۲۰*۲۰انبار شاد آبادکیلوگرم۳۱,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۰ میل ۲۰*۲۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۲ میل ۲۰*۲۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۵ میل ۲۰*۲۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۲۰ میل ۲۰*۲۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۲۵ میل ۲۰*۲۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۸ میل ۳۰*۳۰انبار شاد آبادکیلوگرم۳۱,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۰ میل ۳۰*۳۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۲ میل ۳۰*۳۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۵ میل ۳۰*۳۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۲۰ میل ۳۰*۳۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۲۵ میل ۳۰*۳۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۸ میل ۲۵*۲۵انبار شاد آبادکیلوگرم۳۱,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۰ میل ۲۵*۲۵انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۲ میل ۲۵*۲۵انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۵ میل ۲۵*۲۵انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۲۰ میل ۲۵*۲۵انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۲۵ میل ۲۵*۲۵انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۸ میل ۴۰*۴۰انبار شاد آبادکیلوگرم۳۱,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۰ میل ۴۰*۴۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۲ میل ۴۰*۴۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۵ میل ۴۰*۴۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۲۰ میل ۴۰*۴۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۲۵ میل ۴۰*۴۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۸ میل ۵۰*۵۰انبار شاد آبادکیلوگرم۳۱,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۰ میل ۵۰*۵۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۲ میل ۵۰*۵۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۱۵ میل ۵۰*۵۰انبار شاد آبادکیلوگرم۲۹,۵۰۰ تومان
صفحه ستون ورق ۲۰ میل ۵۰*۵۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید
صفحه ستون ورق ۲۵ میل ۵۰*۵۰انبار شاد آبادکیلوگرمتماس بگیرید

صفحه ستون چیست ؟

در اصطلاح صفحه ستون از ورق های فولادی برید می شود. صفحه ستون ها برای اتصال ستون های فولادی به پی مورد استفاده قرار می گیرد. برای ساخت صفحه ستون ابتدا ورق فلزی با ضخامت های متفاوت از ۸ تا ۱۲ برای ابعاد مورد نیاز بریده می شود و سیس سوراخ هایی برای پیچ شدن آن به بتن بر روی آن ایجاد می شود. صفحه ستون در واقع بار انتقالی از ساختمان به ستون را به پی ساختمان وارد می کند و به همین دلیل باید با دقت فراوان اجرا شود. در واقع میزان بار انتقای از طریق ستون به پی ساختمان ابعاد صفحه ستون و ضخامت و یا ورق های تقویتی آن را مشخص می کند.

کاربرد صفحه ستون

 • اتصال ستون های فلزی به پی بتنی
 • کاهش تنش سانتیمتری فشاری به پی
 • مقاومت مناسب در برابر بارهای کششی به علت اتصال بولت ها
 • قابلیت اتصال ورق های عمودی و افقی برای افزایش مقاومت اتصال و ورق
 • نصب آسان و اجرای ساده و سریع

اتصال صفحه ستون به پی و ستون

برای اتصال صفحه ستون ابتدا بولت هایی که یک سر رزوه و یک سر آن به صورت ۹۰ درجه خم شده به داخل قفسه آرماتوربندی پی وارده می شود که صفحه ستون به آن متصل شده است. در مرحله بعد بتن ریزی انجام شده و مراحل عمل آوری بتن تا زمانی که به مقاومت مورد نیاز برسد انجام می شود. در اجرای این مرحله باید دقت شود که صفحه روی بتن قرار داشته و به آن کاملا چسبیده باشد. همچنین از تراز بودن آن حتما باید اطمینان حاصل کرد.

اتصال ستون به صفحه ستون با جوش و پیچ انجام شده که با توجه به صلب بودن یا نبودن اتصال انجام می شود. عمدتا برای اجرای صلب این اتصال از ورق هایی به صورت عمود در کنارهای اتصال استفاده می شود.

تقویت صفحه ستون

برای تقویت صفحه ستون ها روش های متفاوتی وجود دارد که به صورت زیر دسته بندی می شوند :

 • با استفاده از ورق های تقویتی در امتداد بالهای مقطع ستون و در فاصله بین بالها توسط جوش نفوذی.
 • در ستون های کوچکتر با بارهای کمتر با استفاده از نبشی مقاومت افزایش می یابد.
 • استفاده از دو نیمرخ ناودانی در دو طرف ستون نیز یک روش تقویتی در آیین نامه های آمریکایی می باشد.
 • در سازه های صنعتی به علت ایجاد بارهای خمشی بزرگ در جهتی که این لنگر وجود دارد دو طرف ستون با استفاده از ورق به صورت مشبک بسته می شود.

ابعاد صفحه ستون

ابعاد صفحه ستون ها با توجه به بار انتقالی به ستون ها طراحی می شوند. در شرکت آهن آلات میثاق ابعاد صفحه ستون با توجه به درخواست مشتری برش و ارسال می شود. تعداد از ابعاد پر مصرف به صورت زیر می باشند.

 • ۱۰ * ۱۰
 • ۲۰ * ۲۰
 • ۲۵ * ۲۵
 • ۳۰ * ۳۰
 • ۴۰ * ۴۰
 • ۵۰ * ۵۰
 • و یا هر ابعاد مد نظر مشتری

نحوه سفارش

جهت سفارش از شرکت تجارت آهن آلات میثاق می توانید با کارشناسان میثاق تماس بگیرید و صفحه با ابعاد مورد نظر خود را از داخل جدول سفارش دهید. در مواقع خاص که مشتری ابعاد و ضخامت دیگری را درخواست دارد می تواند به کارشناسان اطلاع بدهد که برش انجام شود. آهن آلات میثاق با بیش از ۳۵ سال سابقه در زمینه فروش آهن آلات ساختمانی همیشه کیفیت و رضایت مشتری را اگوی کار خود قرار داده است.

نحوه خرید

ابتدا شما باید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و در خواست پیش فاکتور خرید صفحه ستون نمایید.
در مدت زمان بسیار کوتاه پیش فاکتور برای شما ارسال میگردد .
در صورت رضایت از قیمت ارسالی با همان کارشناس فروش مجدد تماس گرفته و شماره پیش فاکتور را اعلام کرده و درخواست نمایید برای شما فاکتور نهای صادر گردد .
با پرداخت مبلغی توافقی فاکتور فروش صفحه ستون برای شما ثبت میگردد و حواله انبار صادر میشود.
الباقی فاکتور در هنگام تحویل کالا تسویه میگردد.
و در صورت افزایش مجدد قیمت صفحه ستون دیگر این افزایش به فاکتور شما تعلق نمی گیرد.

 سوالات متداول

۱) آیا فروش صفحه ستون با توجه به سایز مورد نظر مشتری به فروش می رسد؟

بله، مشتریان عزیز می توانند سایز صفحه ستون مورد نظر خود را برای برش درخواست کنند.

۲) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله می باشد.

۳) در چه صورت سفارش مشتری به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

گالری