قیمت لوله گاز

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت لوله گاز با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

قیمت لوله گازی سپاهان

محصولسایز (اینچ)بارگیریقیمت کیلو(تومان)سفارشبروزرسانی
۱/۲ اینچ۲.۵ میل۲۱۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳/۴ اینچ۲.۵ میل۲۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱ اینچ۳ میل۴۰۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۴ ۱ اینچ۳ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۱ اینچ۳ میل۶۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲ اینچ۳.۵ میل۸۷۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۲ اینچ۲.۸ میل۸۸۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۲ اینچ۳ میل۹۳۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۲ اینچ۳.۵ میل۱.۰۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۲ اینچ۴ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳ اینچ۲.۸ میل۱.۰۱۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳ اینچ۳ میل۱.۱۰۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳ اینچ۳.۵ میل۱.۲۷۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳ اینچ۴ میل۱.۴۲۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ اینچ۲.۵ میل۱.۱۹۹.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ اینچ۲.۸ میل۱.۳۲۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ اینچ۳میل۱.۴۲۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ اینچ۳.۵ میل۱.۶۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ اینچ۴ میل۱.۸۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ اینچ۴.۴ میل۲.۰۸۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵ اینچ۳ میل۱.۷۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵ اینچ۴ میل۲.۳۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵ اینچ۵ میل۲.۹۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۶ اینچ۳ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۶ اینچ۴ میل۲.۸۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۶ اینچ۴.۴ میل۳.۰۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۶ اینچ۵ میل۳.۵۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۸ اینچ۳ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۸ اینچ۴ میل۳.۶۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۸ اینچ۴.۸ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۸ اینچ۶ میل۵.۵۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸

قیمت لوله گازی تست ساوه

محصولسایز (اینچ)ضخامتقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
۲ میل۱/۲ اینچ۲ میل ۱۷۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲ میل۳/۴ اینچ۲ میل ۲۲۳.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۵ میل۱ اینچ۲.۳ میل تماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۵ میل۱/۴ ۱ اینچ۲.۳۳۹۹.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۵ میل۱/۲ ۱ اینچ۲.۳۴۵۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۵ میل۲ اینچ۲.۳ میل۵۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳ میل۲ اینچ۳ میل۷۲۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۵ میل۱/۲ ۲ اینچ۲.۵ میل۷۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳ میل۱/۲ ۲ اینچ۳ میل۸۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵ میل۱/۲ ۲ اینچ۵ میل۱.۵۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۵ میل۳ اینچ۲.۳ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۵ میل۳ اینچ۲.۵ میل۹۰۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۵ میل۳ اینچ۴ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵ میل۳ اینچ۵ میل۱.۸۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۳ میل۴ اینچ۲.۵ میل۱.۱۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۸ میل۴ اینچ۲.۸ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۳ میل۴ اینچ۳ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۵ میل۴ اینچ۵۲.۴۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۵ میل۴ اینچ۶۲.۸۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۳ میل۵ اینچ۴۲.۳۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ میل۵ اینچ۵۲.۹۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۵ میل۵ اینچ۶۳.۵۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۴.۸ میل ۶ اینچ۴. میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۵ میل ۶ اینچ۵ میل۳.۵۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۵ میل۸ اینچ۳ میل تماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۵ میل۸ اینچ۴.۸ میل ۴.۴۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۵ میل۸ اینچ۶ میل ۵.۴۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۵ میل۱۰ اینچ۵ میل ۵.۹۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساوه ۶ میل۱۰ اینچ۶ میل ۷.۰۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸

قیمت لوله گازی شرکت لوله و پروفیل سپنتا

محصولسایز (اینچ)ضخامتقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
۱/۲ اینچ۲.۳ میل۲۰۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ اینچ ۲.۵ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ اینچ ۲.۸ میل۲۱۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳/۴ اینچ۲.۳ میل۲۶۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳/۴ اینچ ۲.۵ میل۲۶۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳/۴ اینچ ۲.۸ میل۲۸۱.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱ اینچ۲.۳ میل۳۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱ اینچ۲.۵ میل۳۴۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱ اینچ۲.۸ میل۳۸۴.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱ اینچ۳.۲ میل۴۱۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱ اینچ۳.۴ میل۴۴۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۴ ۱ اینچ۲.۵۴۵۴.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۴ ۱ اینچ۲.۸۴۹۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۴ ۱ اینچ۳.۲۵۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۴ ۱ اینچ۳.۴۵۶۳.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۱ اینچ۲.۳۴۵۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۱ اینچ۲.۸۵۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۱ اینچ۳.۲۶۵۳.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۱ اینچ۳.۴۶۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲ اینچ۲.۸۷۲۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲ اینچ۳.۵۸۹۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲ اینچ۴۹۵۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۲ اینچ۳.۵۱.۱۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱/۲ ۲ اینچ۵۱.۶۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳ اینچ۳.۵۱.۱۳۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳ اینچ۵۱.۶۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ اینچ۴۱.۹۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ اینچ۵۲.۴۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴ اینچ۶۲.۹۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵ اینچ۵۳.۰۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵ اینچ۶۳.۸۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۶ اینچ۴.۴۳.۰۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۶ اینچ۸۴.۶۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۶ اینچ۷.۱۴.۸۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸

لوله گاز

همانطور که از اسم لوله های گازی مشخص است این نوع لوله برای انتقال گاز خانگی و شهری مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های گازی از مقاومت بالایی برای انتقال سیالات برخوردار بوده بدین صورت که برای انتقال هوای فشرده و روغن هیدرولیک تحت فشار نیز از این نوع لوله استفاده می شود. فروش لوله گاز API در دو نوع روکار و توکار در داخل کشور بوده و به طور کلی در پروژه های مختلفی کاربرد دارد.

کاربرد لوله گازی

لوله گازی در صنایع مختلف کاربردهای زیادی داشته که برخی از آن ها به شرح زیر می باشند.

  • انتقال گاز در ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی
  • گاز شهری
  • سیالات در نیروگاه ها
  • انتقال سیالات در پالایشگاه ها
  • استفاده در ماشین آلات با سیستم های تحت فشار
  • سیالات تحت فشار هیدرولیکی و بادی

مزایا

از مزایای استفاده از لوله گازی می توان به مقاومت بالا در برابر ترکیبات شیمیایی گاز، اتصال از طریق جوشکاری با مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی، عمر و دوام بالای این لوله ها و ایمنی مناسب در برابر آتش سوزی ساختمان ها اشاره کرد. از مزایای دیگر لوله گازی تولید در سایزهای متفاوت بوده که برای انتقال گاز در هر پروژه ای مناسب می باشد.

انواع لوله گازی

لوله های گازی موجود در آهن آلات میثاق از شرکت های مختلف تهیه شده که در حال حاضر به صورت زیر می باشند.

  • لوله گاز خانگی و مانیس سپاهان
  • خانگی و مانیس سپنتا
  • لوله گاز خانگی و مانیس لوله یاران

فروش و سفارش

فروش لوله گاز در شرکت تجارت آهن آلات میثاق با بیش از ۳۵ سال سابقه در زمینه فروش لوله و آهن آلات با قیمت رقابتی بازار و بهترین کیفیت انجام شده و کارشناسان میثاق به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات و سفارشات شما هستند. جهت سفارش با ما تماس بگیرید.

گالری