قیمت لوله گالوانیزه

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت لوله گالوانیزه با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

لوله گالوانیزه

محصولضخامت (میل)بارگیریقیمت (تومان)سفارش
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲ شادآباد۴۱۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۳شادآباد۴۷۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲شادآباد۵۰۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۳ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۵ شادآباد۶۶۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۸ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۳شادآباد۷۹۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۸شادآباد۹۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۲.۳شادآباد۱.۰۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۸شادآباد۱.۲۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳.۳شادآباد۱.۴۲۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۵شادآباد۱.۲۸۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۸شادآباد۱.۳۷۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳شادآباد۱.۴۴۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۵شادآباد۱.۵۴۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۸شادآباد۱.۷۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۵شادآباد۲.۱۲۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۸شادآباد۲.۳۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳شادآباد۲.۲۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۵شادآباد۲.۶۸۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۸شادآباد۲.۹۸۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۴شادآباد۳.۰۵۹.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۵شادآباد۲.۳۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۵شادآباد۳.۱۷۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۸شادآباد۳.۴۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۶شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۵شادآباد۲.۹۷۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۵شادآباد۴.۲۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۸شادآباد۴.۳۵۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴.۵شادآباد۵.۰۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۶شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۴شادآباد۵.۶۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۵شادآباد۵.۹۳۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۶شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۳شادآباد۵.۲۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴شادآباد۶.۷۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۵شادآباد۸.۴۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۶شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۳ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۴ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۵ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۶ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۵ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۶ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه که مقاومت مناسبی در برابر زنگ زدگی داشته در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله ها ابتدا با نبرد ورق سفید به صورت درزدار تولید شده و سپس درز آن ها جوش داده می شود. برای بالا بردن مقاومت لوله گالوانیزه در برابر زنگ زدگی با استفاده از فلز روی به صورت مذاب سطح داخلی و خارجی لوله ها را لعاب کاری می کنند. لوله گالوانیزه در طول ۶ متر تولیده شده و دو سر آن ها رزوه شده است. قیمت لوله گالوانیزه به عوامل زیادی بستگی داشته که تقاضای بالای آن به علت مقاومت بالا در برابر فرسایش و کاربردهای فراوان آن بر روی قیمت تاثیر می گذارند.

کاربرد لوله های گالوانیزه

  • استفاده در پروژه های ساختمانی برای انتقال آب و فاضلاب
  • در صنعت کشاورزی
  • برای حصارکشی محیط
  • در تصفیه خانه ها

مزایا و معایب لوله گالوانیزه

از نقاط ضعف لوله گالوانیزه می توان به مقاومت کم آن ها در برابر اسیدها اشاره کرد به صورتی که اگر از این لوله ها در محیط های اسیدی استفاده شود و یا در تاسیساتی که هر چند وقت یکبار نیاز به اسید شویی داخلی دستگاه ها دارد استفاده گردد، عمر این لوله ها کاهش یافته و نتیجه مطلوبی ندارد. نقطه ضعف دیگر لوله گالوانیزه خوردگی داخل لوله به علت عبور سیال است که به مرور زمان سطح روی داخلی از بین رفته و زنگ زدگی ایجاد می شود. قبل از وارد شدن لوله های پلاستیکی برای انتقال آب شرب در ساختمان ها و غیره کاربرد فراوانی داشتند ولی امروزه سهم کمتری در انتقال آب شرب داشته که باعث کاهش فروش و قیمت لوله گالوانیزه در این صنعت شده است. به طور کلی مزایای استفاده از لوله گالوانیزه به شرح زیر است.

  • دوام و عمر بالا در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی
  • تشخیص سلامت لوله با بازرسی چشمی و روش های غیر مخرب
  • قیمت به نسبت ارزانتر در برابر لوله های فولادی

سوالات متداول

۱) انواع لوله های گالوانیزه موجود در شرکت تجارت آهن آلات میثاق کدام هستند ؟

لوله گالوانیزه گلخانه ای، لوله گالوانیزه گلخانه ای، سپاهان ، درپاد و سپنتا در انواع و سایزهای مختلف به فروش می رسند.

۲) لوله های گالوانیزه از چه کارخانه هایی تهیه شده اند ؟

این لوله ها از کارخانه های سپاهان، درپاد ، سپنتا و غیره تهیه می شوند.

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت لوله گالوانیزه قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله بوده و فاکتور رسمی به خریدار تحویل داده می شود.

۴) در چه صورت خرید لوله گالوانیزه از آهن آلات میثاق به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

۵) سفارش ها از چه منطقه ای ارسال می شوند ؟

کلیه سفارشات از انبار شاد آباد شرکت تجارت آهن آلات میثاق ارسال می شوند.

گالری