قیمت روز میلگرد در بازار

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت میلگرد با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۲/۰۳/۱۸  

میلگرد آجدار ۶.۵ تا ۱۴

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمتسفارش
میلگرد۶.۵ امیر آبادA3شادآباد۲۷.۴۰۰تماس فوری
میلگرد ۶.۵ ابهر کششA3۶ کیلو شادآبادتماستماس فوری
میلگرد ۱۰ آجدار ابهرA3۶ کیلو شادآبادتماستماس فوری
میلگرد ۱۰ ابهرA2۸ کیلو شادآبادتماستماس فوری
میلگرد ۱۲ میانهA2۸ کیلو شادآباد۲۶.۸۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۲ پرشینA2۸ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۲ هیربدA2۱۱ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۴ نیشابورA3۱۵ کیلو شادآباد۲۷.۰۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۴ پرشینA3۱۵ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری

میلگرد آجدار ۱۴ تا ۱۶

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارش
میلگرد ۱۴ امیر کبیرA3۱۵ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۴ فایکوA3۱۵ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۴ ابهرA3۱۵ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۴ هیربدA3۱۵ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۴ سیرجانA3۱۵ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۴ نیشابور A3۱۵ کیلو شادآباد۲۷.۰۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۶ هیربد A3۱۹ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۶ میانهA3۱۹ کیلو شادآباد۲۶.۸۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۶ پرشینA3۱۹ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۶ ظفر بنابA3۱۹ کیلو شادآبادتماستماس فوری

میلگرد آجدار ۱۶ تا ۲۰

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارش
میلگرد ۱۶میانهA3۱۹ کیلو شادآباد۲۶.۸۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۶ نیشابورA3۱۹ کیلو شادآباد۲۷.۰۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۸ ابهر A3۲۴ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۸ امیر کبیرA3۲۴ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۸ پرشین فولادA3۲۴ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۸ سیرجانA3۲۴ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۸ میانهA3۲۴ کیلو شادآباد۲۶.۸۰۰تماس فوری
میلگرد ۱۸ نیشابورA3۲۴ کیلو شادآباد۲۷.۰۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۰ ابهرA3۳۰ کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۰ آریان فولادA3۳۰ کیلو شادآبادتماستماس فوری
میلگرد آجدار ۲۰ خلیجA3۳۰ کیلوشادآبادتماستماس فوری

میلگرد آجدار ۲۰ تا ۲۲

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارش
میلگرد ۲۰ هیربدA3۳۰ کیلو شادآباد۲۶.۳۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۰ ابهرA3۳۰ کیلو شادآباد۲۶.۳۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۰ سیرجانA3۳۰ کیلو شادآباد۲۶.۳۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۰ نیشابورA3۳۰ کیلو شادآباد۲۷.۶۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۲ سیرجانA3۳۶ کیلو شادآباد۲۶.۳۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۲ ابهرA3۳۶ کیلو شادآباد۲۶.۳۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۲ میانهA3۳۶ کیلو شادآباد۲۷.۵۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۲ پرشینA3۳۶ کیلو شادآباد۲۶.۳۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۲ سیرجانA3۳۶ کیلو شادآباد۲۶.۳۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۲ نیشابورA3۳۶ کیلو شادآباد۲۷.۶۰۰تماس فوری

میلگرد آجدار ۲۵

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارش
میلگرد ۲۵ پرشینA3۴۷کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۵ ابهرA3۴۷کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۵ هیربدA3۴۷کیلو شادآباد۲۶.۲۰۰تماس فوری
میلگرد ۲۵ نیشابورA3۴۷کیلو شادآباد۲۷.۰۰۰تماس فوری

میلگرد

میلگردها برای افزایش مقاومت کششی بتن به آن اضافه می شوند. از آنجایی که بتن مقاومت بالایی در برابر فشار زیاد دارد در اجرای پروژه های عمرانی کاربرد فراوانی پیدا کرده است. اما بتن در برابر نیروی کششی مقاومت کمی دارد. یک ستون سنگی مقدار نیروی فشاری زیادی را تحمل کرده و در مقابل نیروهای کششی هنگام خمش قسمتی از آن تحت کشش قرار می گیرد و می شکند. برای افزایش نیروی کششی بتن به آن میلگرد اضافه می کنند که اضافه کردن میلگرد ها نیز خود یک مقاله جداگانه است. به صورت کلی میلگردها در دو نوع آجدار و بدون آج تولید می شوند که کاربردهای متفاوتی در پروژه های عمرانی دارند که باعث تفاوت در میزان فروش میلگرد شده و همچنین قیمت میلگرد آجدار و بدون آج باهم تفاوت دارند.

انواع میلگرد

میلگرد آجدار : علت آجدار بودن این میلگردها ایجاد اصطحکاک بین بتن و میلگرد است که با به وجود آمدن کشش های زیاد در ستون یا تیر بخصوص هنگام بارهای غیر استاتیک مانند زلزله، میلگرد از درون بتن خارج نشود. مصرف میلگردهای آجدار در پی ساختمان، ستون ها، تیرها، دیوارهای برشی، دال بتنی، دیواره سدها و هرجایی که بتن تحت بار کششی قرار داشته باشد است.

میلگرد بدون آج : این میلگردها عمدتا به صورت کلاف بوده ولی به صورت شاخه ای هم به فروش می رسند. میلگرد بدون آج برای بستن قفسه میلگردها کاربرد دارد که به طور مثال ستون پل ها را با میلگرد های بدون آج به صورت گرد محصور کرده تا در مقابل فشارهای عظیم بر ستون، میلگردهای آجدار از ستون خارج نشوند. برای ایجاد مقاومت بالاتر از نوع میلگرد کلافی آن برای ستون های بزرگ و گرد پل ها استفاده می کنند. پل ها به علت وزن بسیار زیاد نیروی فشاری عظیمی به ستون ها وارد میکنند که اگر آماتورهای داخل ستون با میلگردهای کلافی به خوبی محکم نشوند امکان باز شدن ستون وجود دارد.

جهت خرید میلگرد بدون آج با ما تماس بگیرید.

محاسبه وزن میلگرد

برای اطلاع از قیمت میلگرد نیاز است که وزن میلگرد مشخص باشد. از این رو در معاملات هر سایز از شاخه میلگرد بر اساس وزنش به فروش می رسد. برای محاسبه وزن میلگرد ابتدا سایز میلگرد در جدول مشخص و وزن میلگرد بدست می آید. ولی به صورت عملی نیز با بدست آوردن مساحت و سپس ضرب آن در طول میلگرد وزن مشخص می شود. امروزه با استفاده از جداول موجود و حتی فرمول های موجود برای نمره های مختلف میلگرد، وزن هر نمره مشخص است.

شرکت آهن آلات میثاق تمامی سفارش های فروش میلگرد برای مشتریان محترم را با وزن دقیق مطابق فاکتور آن ارسال می کند. قابل توجه است که ارسال وزن دقیق بار خریداری شده توسط بعضی از فروشنده های متخلف رعایت نشده و به همین سبب خریداران محترم به علت مشاهده قیمت روز میلگرد در بازار پایین تر از قیمت واقعی اقدام به خرید از این افراد می کنند. کلیه سفارشات از شرکت آهن آلات میثاق به صورت تضمینی برای مشتریان ارسال می شوند.

کارخانه های تامین کننده

یکی از مهمترین موارد در هنگام خرید میلگرد جدا از قیمت میلگرد، کیفیت آن بوده که شرکت ما با ۳۵ سال سابقه در فروش آهن آلات بهترین محصولات را عرضه می کند. فروش میلگرد در شرکت تجارت آهن آلات میثاق با توجه به استانداردهای لازم و کیفیت میلگردها بوده و از کارخانه های زیر تهیه می شوند.

 • سپهر ایرانیان
 • قزوین
 • آریان فولاد
 • خرمدشت
 • امیرکبیر
 • هیربد
 • پرشین فولاد
 • فایکو
 • زاگرس
 • میانه
 • نیشابور

نحوه سفارش و خرید میلگرد

برای سفارش و اطلاع از قیمت روز میلگرد در بازار شما باید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و در خواست پیش فاکتور اولیه کنید.
در مدت زمان بسیار کوتاه پیش فاکتور برای شما ارسال میگردد .
در صورت رضایت از قیمت میلگرد ارسالی با همان کارشناس فروش مجدد تماس گرفته و با اعلام شماره پیش فاکتور برای شما فاکتور نهای صادر می گردد .
با پرداخت مبلغی توافقی فاکتور فروش میلگرد برای شما ثبت میگردد و حواله انبار صادر میشود.
الباقی فاکتور در هنگام تحویل کالا تسویه میگردد.
و در صورت افزایش مجدد قیمت میلگرد دیگر این افزایش به فاکتور شما تعلق نمی گیرد.

 سوالات متداول

۱) چه سایزهایی از میلگرد در آهن آلات میثاق به فروش می رسد ؟

میلگرد آجدار در سایزهای ۶٫۵ تا ۲۵ تولید شده از کارخانه های مختلف موجود است.

۲) میلگردها از چه کارخانه هایی تهیه می شوند ؟

میانه ، نیشابور ، سپهر ایرانیان، آریان فولاد، قزوین، امیرکبیر، فایکو، هیربد و …

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت میلگرد قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، فاکتور اولیه قیمت میلگرد ملاک معامله می باشد.

۴) در چه صورت سفارش مشتری به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید میلگرد به میزان مشخصی از کالا، هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

تنوع محصولات آهن میثاق برای میلگردها به چه صورت می باشد؟

میلگرد آجدار در سایزهای ۶٫۵ تا ۲۵ تولید شده در کارخانه های مختلف موجود می باشد.

میلگردهای موجود در انبار از چه کارخانه هایی تهیه شده اند؟

میانه، نیشابور، سپهر ایرانیان، آریان فولاد، قزوین، امیرکبیر، فایکو، هیربد و غیره

آیا امکان ارسال کالا به استان های دیگر وجود دارد؟

بله، ارسال میلگرد یا سایر سفارشات به سرتاسر کشور انجام می شود.

گالری