قیمت لوله گاز

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت لوله گاز با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

قیمت لوله گازی سپاهان

محصولسایز (اینچ)بارگیریقیمت کیلو(تومان)سفارشبروزرسانی
۱/۲ اینچ۲.۵ میل۱۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳/۴ اینچ۲.۵ میل۲۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱ اینچ۲.۸ میل۲۹۹.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱ اینچ۳ میل۳۳۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۴ ۱ اینچ۲.۸ میل۳۷۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۴ ۱ اینچ۳ میل۴۲۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۱ اینچ۲.۸ میل۴۳۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۱ اینچ۳ میل۴۷۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲ اینچ۳.۵ میل۷۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۲ اینچ۲.۸ میل۶۷۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۲ اینچ۳ میل۷۱۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۲ اینچ۳.۵ میل۸۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۲ اینچ۴ میل۹۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳ اینچ۲.۸ میل۷۸۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳ اینچ۳ میل۸۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳ اینچ۳.۵ میل۹۶۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳ اینچ۴ میل۱.۱۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ اینچ۲.۵ میل۹۱۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ اینچ۲.۸ میل۹۹۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ اینچ۳میل۱.۰۷۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ اینچ۳.۵ میل۱.۲۴۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ اینچ۴ میل۱.۴۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ اینچ۴.۴ میل۱.۸۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵ اینچ۳ میل۱.۴۰۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵ اینچ۴ میل۱.۸۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵ اینچ۵ میل۲.۳۲۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۶ اینچ۳ میل۱.۶۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۶ اینچ۴ میل۲.۱۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۶ اینچ۴.۴ میل۲.۵۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۶ اینچ۵ میل۲.۷۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۸ اینچ۳ میل۲.۰۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۸ اینچ۴ میل۲.۸۱۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۸ اینچ۴.۸ میل۳.۵۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۸ اینچ۶ میل۴.۱۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶

قیمت لوله گازی تست ساوه

محصولسایز (اینچ)ضخامتقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
۲ میل۱/۲ اینچ۲ میل ۱۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲ میل۳/۴ اینچ۲ میل ۱۹۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۵ میل۱ اینچ۲.۳ میل تماستماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۵ میل۱/۴ ۱ اینچ۲.۳۳۴۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۵ میل۱/۲ ۱ اینچ۲.۳۳۸۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۵ میل۲ اینچ۲.۳ میل۵۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳ میل۲ اینچ۳ میل۶۱۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۵ میل۱/۲ ۲ اینچ۲.۵ میل۶۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳ میل۱/۲ ۲ اینچ۳ میل۷۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵ میل۱/۲ ۲ اینچ۵ میل۱.۴۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۵ میل۳ اینچ۲.۳ میل۷۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۵ میل۳ اینچ۲.۵ میل۸۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۵ میل۳ اینچ۴ میل۱.۳۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵ میل۳ اینچ۵ میل۱.۷۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۳ میل۴ اینچ۲.۵ میل۱.۱۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۸ میل۴ اینچ۲.۸ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۳ میل۴ اینچ۳ میل۱.۲۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۵ میل۴ اینچ۵۲.۳۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۵ میل۴ اینچ۶۲.۸۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۳ میل۵ اینچ۴۲.۲۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ میل۵ اینچ۵۲.۹۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۵ میل۵ اینچ۶۳.۴۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۴.۸ میل ۶ اینچ۴. میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۵ میل ۶ اینچ۵ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۵ میل۸ اینچ۳ میل تماستماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۵ میل۸ اینچ۴.۸ میل ۴.۴۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۵ میل۸ اینچ۶ میل ۵.۳۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۵ میل۱۰ اینچ۵ میل ۵.۲۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
ساوه ۶ میل۱۰ اینچ۶ میل ۶.۰۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶

قیمت لوله گازی شرکت لوله و پروفیل سپنتا

محصولسایز (اینچ)ضخامتقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
۱/۲ اینچ۲.۳ میل۱۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ اینچ ۲.۵ میلتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ اینچ ۲.۸ میل۱۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳/۴ اینچ۲.۳ میل۲۱۱.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳/۴ اینچ ۲.۵ میل۲۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳/۴ اینچ ۲.۸ میل۲۴۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱ اینچ۲.۳ میل۲۷۱.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱ اینچ۲.۵ میل۲۹۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱ اینچ۲.۸ میل۳۱۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱ اینچ۳.۲ میل۳۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱ اینچ۳.۴ میل۳۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۴ ۱ اینچ۲.۵۳۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۴ ۱ اینچ۲.۸۴۰۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۴ ۱ اینچ۳.۲۴۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۴ ۱ اینچ۳.۴۴۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۱ اینچ۲.۳۳۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۱ اینچ۲.۸۴۸۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۱ اینچ۳.۲۵۸۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۱ اینچ۳.۴۵۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲ اینچ۲.۸۶۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲ اینچ۳.۵۸۱۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲ اینچ۴۸۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۲ اینچ۳.۵۱.۰۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱/۲ ۲ اینچ۵۱.۵۱۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳ اینچ۳.۵۱.۰۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳ اینچ۵۱.۵۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ اینچ۴۱.۹۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ اینچ۵۲.۴۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۴ اینچ۶۲.۹۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵ اینچ۵۲.۹۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۵ اینچ۶۳.۷۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۶ اینچ۴.۴۲.۹۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۶ اینچ۸۴.۵۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۶ اینچ۷.۱۴.۷۰۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶

لوله گاز

همانطور که از اسم لوله های گازی مشخص است این نوع لوله برای انتقال گاز خانگی و شهری مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های گازی از مقاومت بالایی برای انتقال سیالات برخوردار بوده بدین صورت که برای انتقال هوای فشرده و روغن هیدرولیک تحت فشار نیز از این نوع لوله استفاده می شود. فروش لوله گاز API در دو نوع روکار و توکار در داخل کشور بوده و به طور کلی در پروژه های مختلفی کاربرد دارد.

کاربرد لوله گازی

لوله گازی در صنایع مختلف کاربردهای زیادی داشته که برخی از آن ها به شرح زیر می باشند.

  • انتقال گاز در ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی
  • گاز شهری
  • سیالات در نیروگاه ها
  • انتقال سیالات در پالایشگاه ها
  • استفاده در ماشین آلات با سیستم های تحت فشار
  • سیالات تحت فشار هیدرولیکی و بادی

مزایا

از مزایای استفاده از لوله گازی می توان به مقاومت بالا در برابر ترکیبات شیمیایی گاز، اتصال از طریق جوشکاری با مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی، عمر و دوام بالای این لوله ها و ایمنی مناسب در برابر آتش سوزی ساختمان ها اشاره کرد. از مزایای دیگر لوله گازی تولید در سایزهای متفاوت بوده که برای انتقال گاز در هر پروژه ای مناسب می باشد.

انواع لوله گازی

لوله های گازی موجود در آهن آلات میثاق از شرکت های مختلف تهیه شده که در حال حاضر به صورت زیر می باشند.

  • لوله گاز خانگی و مانیس سپاهان
  • خانگی و مانیس سپنتا
  • لوله گاز خانگی و مانیس لوله یاران

فروش و سفارش

فروش لوله گاز در شرکت تجارت آهن آلات میثاق با بیش از ۳۵ سال سابقه در زمینه فروش لوله و آهن آلات با قیمت رقابتی بازار و بهترین کیفیت انجام شده و کارشناسان میثاق به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات و سفارشات شما هستند. جهت سفارش با ما تماس بگیرید.

گالری