قیمت لوله گالوانیزه

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت لوله گالوانیزه با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

لوله گالوانیزه

محصولضخامت (میل)بارگیریقیمت (تومان)سفارش
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۵شادآباد۴۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲شادآباد۵۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۳ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۵ شادآباد۶۰۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۸ شادآباد۶۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۵شادآباد۷۷۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳شادآباد۹۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲شادآباد۸۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۲.۳شادآباد۹۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۵شادآباد۱.۰۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۸شادآباد۱.۰۸۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳شادآباد۱.۱۵۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۳شادآباد۱.۰۴۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۵شادآباد۱.۱۳۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۸شادآباد۱.۲۵۸.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳شادآباد۱.۳۲۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۵شادآباد۱.۴۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۸شادآباد۱.۵۷۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳شادآباد۱.۶۵۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۵شادآباد۱.۹۴۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۸شادآباد۲.۰۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۳شادآباد۱.۶۷۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۵شادآباد۱.۷۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۸شادآباد۲.۰۴۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳شادآباد۲.۱۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۳شادآباد۲.۳۳۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۵شادآباد۲.۴۷۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۸شادآباد۲.۷۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۴شادآباد۲.۸۲۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۵شادآباد۲.۰۹۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳شادآباد۲.۵۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۵شادآباد۲.۹۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۶شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۵شادآباد۲.۷۳۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۸شادآباد۳.۲۲۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳شادآباد۳.۳۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۳شادآباد۳.۵۷۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۵شادآباد۳.۸۳۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۸شادآباد۴.۱۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۶شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۵شادآباد۶.۳۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۶شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۳شادآباد۴.۸۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۶شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۳ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۴ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۵ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۶ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۵ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۶ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه که مقاومت مناسبی در برابر زنگ زدگی داشته در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله ها ابتدا با نبرد ورق سفید به صورت درزدار تولید شده و سپس درز آن ها جوش داده می شود. برای بالا بردن مقاومت لوله گالوانیزه در برابر زنگ زدگی با استفاده از فلز روی به صورت مذاب سطح داخلی و خارجی لوله ها را لعاب کاری می کنند. لوله گالوانیزه در طول ۶ متر تولیده شده و دو سر آن ها رزوه شده است. قیمت لوله گالوانیزه به عوامل زیادی بستگی داشته که تقاضای بالای آن به علت مقاومت بالا در برابر فرسایش و کاربردهای فراوان آن بر روی قیمت تاثیر می گذارند.

کاربرد لوله های گالوانیزه

  • استفاده در پروژه های ساختمانی برای انتقال آب و فاضلاب
  • در صنعت کشاورزی
  • برای حصارکشی محیط
  • در تصفیه خانه ها

مزایا و معایب لوله گالوانیزه

از نقاط ضعف لوله گالوانیزه می توان به مقاومت کم آن ها در برابر اسیدها اشاره کرد به صورتی که اگر از این لوله ها در محیط های اسیدی استفاده شود و یا در تاسیساتی که هر چند وقت یکبار نیاز به اسید شویی داخلی دستگاه ها دارد استفاده گردد، عمر این لوله ها کاهش یافته و نتیجه مطلوبی ندارد. نقطه ضعف دیگر لوله گالوانیزه خوردگی داخل لوله به علت عبور سیال است که به مرور زمان سطح روی داخلی از بین رفته و زنگ زدگی ایجاد می شود. قبل از وارد شدن لوله های پلاستیکی برای انتقال آب شرب در ساختمان ها و غیره کاربرد فراوانی داشتند ولی امروزه سهم کمتری در انتقال آب شرب داشته که باعث کاهش فروش و قیمت لوله گالوانیزه در این صنعت شده است. به طور کلی مزایای استفاده از لوله گالوانیزه به شرح زیر است.

  • دوام و عمر بالا در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی
  • تشخیص سلامت لوله با بازرسی چشمی و روش های غیر مخرب
  • قیمت به نسبت ارزانتر در برابر لوله های فولادی

سوالات متداول

۱) انواع لوله های گالوانیزه موجود در شرکت تجارت آهن آلات میثاق کدام هستند ؟

لوله گالوانیزه گلخانه ای، لوله گالوانیزه گلخانه ای، سپاهان ، درپاد و سپنتا در انواع و سایزهای مختلف به فروش می رسند.

۲) لوله های گالوانیزه از چه کارخانه هایی تهیه شده اند ؟

این لوله ها از کارخانه های سپاهان، درپاد ، سپنتا و غیره تهیه می شوند.

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت لوله گالوانیزه قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله بوده و فاکتور رسمی به خریدار تحویل داده می شود.

۴) در چه صورت خرید لوله گالوانیزه از آهن آلات میثاق به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

۵) سفارش ها از چه منطقه ای ارسال می شوند ؟

کلیه سفارشات از انبار شاد آباد شرکت تجارت آهن آلات میثاق ارسال می شوند.

گالری